Начата разработка "цифрового двойника" Севморпути

pikabu.ru
pikabu.ru
Новости
24 января 2022
50